Language: Nederlands   English

Innovatie en Veiligheid

Deze website is opgericht om bekendheid te geven aan de verschillende innovatie projecten die met veiligheid te maken hebben. Trigion, de gemeente Den Haag en het Ministerie van Economische Zaken zijn in de regel Partners in al deze projecten.

Op deze site kunt u zien wat de verschillende projecten doen en hoe ze verlopen.

Beware
Criminaliteit en calamiteiten zijn vaak te voorspellen en dus te voorkómen. Dat bewijst BeWare. Een beveiligingsconcept dat werkt met geavanceerde technieken als multidimensionale data-analyse, modellering en 3D virtualisatie.
Dit project is volop bezig en wordt gerealiseerd

Stepping Stones
Inspelend op de behoefte en ontwikkelingen in de Safety en Security arbeidsmarkt heeft dit project als hoofddoelstelling een volledige leerweg te ontwikkelen, die aansluit op de behoefte en wensen van de Safety en Security arbeidsmarkt.
Dit project is in begin 2010 begonnen.

CharliePappa
In dit project worden serious games ontwikkeld en gevalideerd voor het multidisciplinair opleiden en oefenen van ketenpartners in de persoonsbeveiliging.
Dit project is in 2010 gestart.

SeCura
Intelligente Veilige Zorg om veiligheid en veiligheidsgevoel van mensen die zorg nodig hebben te bevorderen.

WFF
Doel van het WFF is het ontwikkelen van toekomstgerichte ‘roadmaps’ als antwoord op mondiale uitdagingen zoals verschuivende machtsverhoudingen, schaarste en klimaatverandering die onze welvaart en veiligheid kunnen aantasten.
Dit projet is net gestart.

PSIC
Werkdocument ontwikkeling PSIC Business model.
Dit is nog in ontwikkeling.

design design

Partners

Gemeente Den Haag


imageVeiligheid is een veelomvattend begrip en raakt vrijwel iedere sector in de samenleving. Om tal van redenen is het gewenst om te innoveren c.q. nieuwe veiligheidsproducten te ontwikkelen en de veiligheidssector verdient ook vele stimulansen om nieuwe producten te ontwikkelen.


Lees verder...

Ministerie van Economische Zaken


imagePolitie, brandweer en ambulances moeten snel ongelukken, crises en rampen kunnen bestrijden. Daarvoor hebben ze bijvoorbeeld portofoons, computers, pda’s, gsm alert, veilige netwerken en de nieuwste medische apparatuur of blusmiddelen nodig. De overheid onderzoekt nieuwe technologische toepassingen om het werk van hulpdiensten makkelijker te maken en de veiligheid op straat te vergroten.

Lees verder...

Trigion


imageTrigion is het meest toonaangevende beveiligingsbedrijf van Nederland en onderscheidt zich door haar innovatieve oplossingen. Zij beveiligen van luchthaven tot ministerie en van energiebedrijf tot winkelcentrum.

Lees verder...
design design